ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಮಧ್ಯಂತರ, ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥೈಲ್‌ಫಾಸ್ಫೊರಮೈಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ 680-31-9, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.